| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-700-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 8 درصد تغییر: 14 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 8 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 8 حجم معامله: 12 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 8 جمع معامله: 96,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما