| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فولاد-6000-1398/11/27 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:12/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 09:30
آخرين قيمت 136 درصد تغییر: (17) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 150 تعداد خريدار: 5 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 150 حجم معامله: 11 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 120 جمع معامله: 1,500,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما