| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ رمپنا-8500-1398/10/18 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 11:25
آخرين قيمت 3,346 درصد تغییر: 24 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,400 تعداد خريدار: 6 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,400 حجم معامله: 26 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,000 جمع معامله: 86,999,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما