| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ خپارس-1700-1398/11/13 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/26
تثبیت شده:23/06/1398 آخرين اطلاعات:26/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 270 درصد تغییر: 24 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 270 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 270 حجم معامله: 100 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 270 جمع معامله: 27,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما