| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ایرکا پارت صنعت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 09:30
آخرين قيمت 4,776 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,814 تعداد خريدار: 923 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,814 حجم معامله: 4,157,061 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,650 جمع معامله: 19,853,803,186 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ايركا پارت صنعت (كاربراتور ايران) - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 22/09/1391
كاربراتور ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 28/05/1391
كاربراتور ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
كاربراتور ايران- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/05/1391
كاربراتور ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
كاربراتور ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 03/05/1391
كاربراتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
كاربراتور ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 20/04/1391
كاربراتور ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
كاربراتور ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8754697-8753088
فاكس: 377184
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما