| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كابل البرز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:00
آخرين قيمت 9,074 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,380 تعداد خريدار: 253 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,380 حجم معامله: 1,259,660 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 8,642 جمع معامله: 11,430,108,554 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كابل البرز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/07/1391
كابل البرز- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 22/03/1391
كابل البرز- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/09/30 17/12/1390
كابل البرز- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 15/12/1390
كابل البرز- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 09/12/1390
كابل البرز- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/12/1390
كابل البرز - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 08/11/1390
كابل البرز - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/06/31 (حسابرسي شده) 21/10/1390
كابل البرز - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 21/10/1390
كابل البرز - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/06/31 (حسابرسي نشده) 20/10/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 2-88744711
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما