| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سايپا آذين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/01
تثبیت شده:01/12/1397 آخرين اطلاعات:01/12/1397   ساعت: 17:38
آخرين قيمت 2,065 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,121 تعداد خريدار: 1,150 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,121 حجم معامله: 7,295,345 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,040 جمع معامله: 15,062,998,220 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سايپا آذين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
سايپا آذين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
سايپا آذين- مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 06/04/1391
سايپا آذين- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
سايپا آذين- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
سايپا آذين- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/03/1391
سايپا آذين- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 27/12/1390
سايپا آذين - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده) 30/11/1390
سايپا آذين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 06/11/1390
سايپا آذين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 05/11/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 88899637-88901434*20-6028519
فاكس: 6028160
آدرس: كيلومتر 14- جاده مخصوص كرج- بلوار چيتگر جنوبي- گلستان شماره 35
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما