| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سايپا آذين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:30
آخرين قيمت 905 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 930 تعداد خريدار: 1,561 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 930 حجم معامله: 27,355,166 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 887 جمع معامله: 24,768,135,195 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سايپا آذين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
سايپا آذين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
سايپا آذين- مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 06/04/1391
سايپا آذين- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
سايپا آذين- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
سايپا آذين- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/03/1391
سايپا آذين- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 27/12/1390
سايپا آذين - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده) 30/11/1390
سايپا آذين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 06/11/1390
سايپا آذين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 05/11/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 88899637-88901434*20-6028519
فاكس: 6028160
آدرس: كيلومتر 14- جاده مخصوص كرج- بلوار چيتگر جنوبي- گلستان شماره 35
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما