| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
معدني دماوند در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/02
تثبیت شده:25/04/1398 آخرين اطلاعات:02/05/1398   ساعت: 11:40
آخرين قيمت 47,811 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 50,307 تعداد خريدار: 263 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 50,307 حجم معامله: 126,889 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 47,519 جمع معامله: 6,066,661,318 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
معدني دماوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 06/09/1391
معدني دماوند - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 02/08/1391
معدني دماوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
معدني دماوند - شفاف سازي (به پيوست) 10/07/1391
معدني دماوند - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 05/06/1391
معدني دماوند- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام (به پيوست) 22/05/1391
معدني دماوند - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 21/05/1391
معدني دماوند - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (اصلاحيه) 21/05/1391
معدني دماوند -يش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 15/05/1391
معدني دماوند -اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 15/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 70-88500268
فاكس: 88737172
آدرس: خيابان دكتر بهشتي خيابان پاكستان كوچه 2 پلاك 3
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما