| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تكسرام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:10
آخرين قيمت 6,524 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,525 تعداد خريدار: 661 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,525 حجم معامله: 4,769,351 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,467 جمع معامله: 31,114,241,690 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كاشي تكسرام - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 18/06/1391
كاشي تكسرام- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت كاشي تكسرام براي سال مالي منتهي به 29/12/90 02/05/1391
كاشي تكسرام- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
كاشي تكسرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 25/04/1391
كاشي تكسرام- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
كاشي تكسرام- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
كاشي تكسرام- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 06/03/1391
كاشي تكسرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 06/03/1391
كاشي تكسرام- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 05/02/1391
كاشي تكسرام- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 23/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 625600-031
فاكس: 616249-0311
آدرس: اصفهان ،‌خيابان شيخ صدوق شمالي ساختمان علي ميرزاپلاك 215 طبقه دوم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما