| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرماآفرين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 17:55
آخرين قيمت 7,948 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 8,103 تعداد خريدار: 1,880 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 8,103 حجم معامله: 6,144,299 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,503 جمع معامله: 48,834,625,013 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع سرما آفرين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 17/08/1391
صنايع سرما آفرين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
صنايع سرما آفرين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
صنايع سرما آفرين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
صنايع سرما آفرين- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
صنايع سرما آفرين- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
صنايع سرما آفرين- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/1390 26/04/1391
صنايع سرما آفرين- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
صنايع سرما آفرين- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ژ 12/04/1391
صنايع سرما آفرين- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 07/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88744070-88762031
فاكس: 88762033
آدرس: خ سهروردي شمالي ، خ خرمشهر غربي ، شماره 200 ،طبقه چهارم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما