| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند هكمتان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/02
تثبیت شده:01/05/1398 آخرين اطلاعات:02/05/1398   ساعت: 11:05
آخرين قيمت 16,823 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 17,300 تعداد خريدار: 411 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 17,300 حجم معامله: 330,260 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 16,500 جمع معامله: 5,555,933,161 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند هكمتان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) 18/07/1391
قند هكمتان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 06/06/1391
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 11/05/1391
قند هكمتان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
قند هكمتان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 24/02/1391
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 11/02/1391
قند هكمتان- اطلاعيه شفاف سازي 23/12/1390
قند هكمتان-پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 23/12/1390
قند هكمتان - شفاف سازي در خصوص نرخ جديد شكر (به پيوست) 24/11/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 9-8828058
فاكس: 8828058
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما