| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
روز دارو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/02
تثبیت شده:01/05/1398 آخرين اطلاعات:02/05/1398   ساعت: 11:00
آخرين قيمت 4,073 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,347 تعداد خريدار: 85 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,347 حجم معامله: 277,241 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,061 جمع معامله: 1,129,068,640 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
روزدارو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 21/09/1391
روزدارو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 21/09/1391
روزدارو - آگهي ثبت افزايش سرمايه 11/09/1391
روزدارو - اعلاميه پذيره نويسي عمومي 17/08/1391
روزدارو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
روزدارو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
روزدارو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
روزدارو- مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام 20/04/1391
روزدارو- مجوز و مدارك و مستندات افزايش سرمايه شركت داروسازي روز دارو 12/04/1391
روزدارو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما