| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اقتصاد نوين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 09:55
آخرين قيمت 3,140 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,145 تعداد خريدار: 9,998 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,145 حجم معامله: 160,176,533 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,083 جمع معامله: 502,897,044,020 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك اقتصاد نوين - صورت هاي مالي حسابرسي شده براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به 31/06/1391 (به پيوست) 19/09/1391
بانك اقتصاد نوين - پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 30/12/1391 به همراه عملكرد 6 ماهه منتهي به 31/06/1391 02/08/1391
بانك اقتصاد نوين - اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به 31/06/1391 01/08/1391
بانك اقتصاد نوين - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 01/06/1391
بانك اقتصاد نوين - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره(اصلاحيه) 01/06/1391
بانك اقتصاد نوين- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 15/05/1391
بانك اقتصاد نوين- ارسال مقايسه پيش بيني و عملكرد بانك اقتصاد نوين بر اساس عملكرد واقعي 1391 03/05/1391
بانك اقتصاد نوين- ارسال صورتهاي مالي حسابرسي نشده بانك اقتصاد نوين براي دوره مالي منتهي به پايان خرداد 1391 03/05/1391
بيمه نوين- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
بانك اقتصاد نوين- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88788958-63
فاكس: 88880166
آدرس: خيابان گاندي شمالي - انتهاي خيابان برادران شريفي - نبش خيابان آفريقا- پلاك 51
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما