| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مهركام پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 17:55
آخرين قيمت 2,045 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,062 تعداد خريدار: 1,711 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,062 حجم معامله: 17,828,855 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,980 جمع معامله: 36,458,565,671 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مهركام پارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 22/08/1391
مهركام پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 20/08/1391
مهركام پارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 27/06/1391
مهركام پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 25/06/1391
مهركام پارس - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 05/06/1391
مهركام پارس- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/1390 22/03/1391
مهركام پارس- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
مهركام پارس- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
مهركام پارس- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/03/1391
مهركام پارس -معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 09/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 44905176
فاكس: 44905175
آدرس: تهران كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما