| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سراميك اردكان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 10:25
آخرين قيمت 17,880 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 18,240 تعداد خريدار: 3,246 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 18,240 حجم معامله: 7,327,566 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 17,370 جمع معامله: 131,014,527,009 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سراميك هاي صنعتي اردكان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 08/07/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- خلاصه تصميمات مجمع سال مالي منتهي به 29/12/90 31/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 04/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6270057-6240813-0311*7273277-0352
فاكس: 6689392-0311
آدرس: اصفهان -ميدان آزادي - ابتداي خيابان سعادت آباد -پلاك 1-ساختمان پورپونه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما