| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تايدواتر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 11:35
آخرين قيمت 10,792 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,792 تعداد خريدار: 348 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,792 حجم معامله: 2,629,101 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,792 جمع معامله: 28,373,257,992 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
تايد واتر خاورميانه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 22/09/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/12/29 (حسابرسي شده) 20/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/12/29 (حسابرسي شده) 20/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) 18/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 (حسابرسي شده) 18/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 (حسابرسي شده) 18/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 (حسابرسي شده) 18/06/1391
تايد واتر خاورميانه - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1384/12/29 (حسابرسي شده) 18/06/1391
تايد واتر خاورميانه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
تايد واتر خاورميانه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88553321
فاكس: 88717367
آدرس: خ وزرا-جنب پارك ساعي-شماره 80
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما