| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند قزوين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 10,375 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,640 تعداد خريدار: 1,550 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,640 حجم معامله: 5,737,675 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,332 جمع معامله: 59,526,244,740 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند قزوين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 22/09/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/04/31 (حسابرسي شده) 06/09/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/04/31 (حسابرسي شده) 06/09/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/04/31 (حسابرسي شده) 21/08/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) 08/08/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1384/12/29 (حسابرسي شده) 08/08/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 (حسابرسي شده) 08/08/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 (حسابرسي شده) 08/08/1391
قند قزوين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
قند قزوين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 15/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 66435306*66945816
فاكس: 66435307
آدرس: بلوار كشاورز- بين خ كارگر و جمالزاده- كوچه شهيد حمصيان-پ 121- طبقه همكف- واحد 1 جنوبي
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما