| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ليزينگ غدير در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 10:35
آخرين قيمت 4,436 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,436 تعداد خريدار: 691 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,436 حجم معامله: 9,195,941 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,436 جمع معامله: 40,793,194,276 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ليزينگ خودرو غدير - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/09/30 13/09/1391
ليزينگ خودرو غدير - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 09/09/91 (به پيوست) 12/09/1391
ليزينگ خودرو غدير - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 01/09/1391
ليزينگ خودرو غدير- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 28/05/1391
ليزينگ خودرو غدير- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
ليزينگ خودرو غدير- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 09/05/1391
ليزينگ خودرو غدير- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 02/05/1391
ليزينگ خودرو غدير- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 30/09/90 26/04/1391
ليزينگ خودرو غدير- لغو آگهي دعوت به مجمع عمومي 20/04/1391
ليزينگ خودرو غدير- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 40 و 88835629 *
فاكس: 88835476
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما