| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانك سرمايه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 1,033 درصد تغییر: (9) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,086 تعداد خريدار: 301 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,086 حجم معامله: 2,114,230 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,026 جمع معامله: 2,184,739,579 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك سرمايه - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت 01/07/1391
بانك سرمايه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30( صرافي سرمايه) 09/05/1391
بانك سرمايه-گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني به انضمام صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي 29اسفند ماه1390 26/04/1391
بانك سرمايه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 توسعه ساختمان سرمايه) 21/04/1391
بانك سرمايه- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 14/04/1391
بانك سرمايه -صورتهاي مالي سالانه منتهي به31دسامبر 2011شركت كفالت بانك سرمايه 12/04/1391
بانك سرمايه- صورتهاي مالي ميان دوره اي نه ماهه منتهي به 30/09/1390 24/03/1391
بانك سرمايه- صورتهاي مالي ميان دوره اي براي دوره شش ماهه منتهي به 31/06/1390 16/03/1391
بانك سرمايه - پيش بيني سود هر سهم حسابرسي شده سال مالي منتهي به 291290 به پيوست 23/05/1390
بانك سرمايه - صورت هاي مالي ميان دوره اي سه ماهه منتهي به 310390 به پيوست 18/05/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما