| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 2,137 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,200 تعداد خريدار: 1,745 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,200 حجم معامله: 18,735,618 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,136 جمع معامله: 40,043,090,278 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
حمل ونقل بين المللي خليج فارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 17/08/1391
حمل ونقل بين المللي خليج فارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
حمل ونقل بين المللي خليج فارس - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 06/06/1391
حمل ونقل بين المللي خليج فارس- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
حمل ونقل بين المللي خليج فارس- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 22/03/1391
حمل ونقل بين المللي خليج فارس- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 06/03/1391
حمل ونقل بين المللي خليج فارس- تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 04/02/1391
حمل ونقل بين المللي خليج فارس- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 23/01/1391
حمل ونقل بين المللي خليج فارس - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده) 03/12/1390
حمل ونقل بين المللي خليج فارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31(حسابرسي شده) 24/11/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما