| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شرکت افرانت(سهامی عام) در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 09:50
آخرين قيمت 10,042 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,042 تعداد خريدار: 43 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,042 حجم معامله: 77,396 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,042 جمع معامله: 777,210,632 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
افرانت - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
افرانت - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 30/12/1391 27/06/1391
افرانت- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 02/05/1391
افرانت- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/03/1391
افرانت - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 90 02/03/1391
افرانت- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
افرانت- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
افرانت- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
افرانت- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/02/1391
افرانت- دريافت اطلاعات سهامداري 16/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما