| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
رهشاد سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:25
آخرين قيمت 31,905 درصد تغییر: 7 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 32,666 تعداد خريدار: 842 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 32,666 حجم معامله: 590,079 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 30,700 جمع معامله: 18,826,702,172 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما