| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
رهشاد سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 23,917 درصد تغییر: 6 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 24,750 تعداد خريدار: 708 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 24,750 حجم معامله: 612,736 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 22,000 جمع معامله: 14,654,922,445 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما