| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کابلسازی تک در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 15,040 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 15,040 تعداد خريدار: 5 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 15,040 حجم معامله: 5,000 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 15,040 جمع معامله: 75,200,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارخانجات كابل سازي تك - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 18/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما