| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کشتیرانی آریا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/27
تثبیت شده:26/12/1397 آخرين اطلاعات:27/12/1397   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 1,902 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,924 تعداد خريدار: 155 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,924 حجم معامله: 603,446 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,870 جمع معامله: 1,147,760,205 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كشتيراني آريا - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/10/10 18/02/1391
كشتيراني آريا -اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/01/11 18/02/1391
كشتيراني آريا- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 09/02/1391
كشتيراني آريا - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/10/10 05/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما