| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مسکن جوانان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:19/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 1,585 درصد تغییر: 7,448 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,101 تعداد خريدار: 73 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,101 حجم معامله: 3,120,001 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,550 جمع معامله: 4,944,571,550 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما