| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آهن و فولاد میلاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/01
تثبیت شده:01/12/1397 آخرين اطلاعات:01/12/1397   ساعت: 17:38
آخرين قيمت 3,536 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,601 تعداد خريدار: 554 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,601 حجم معامله: 4,611,025 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,449 جمع معامله: 16,305,551,465 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما