| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لیزینگ رازی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 13,817 درصد تغییر: 8 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,106 تعداد خريدار: 488 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,106 حجم معامله: 1,109,974 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 12,824 جمع معامله: 15,336,840,332 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ليزينگ رازي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
ليزينگ رازي - تغيير آدرس شركت (به پيوست) 01/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما