| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنایع بسته بندی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:20/12/1397 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 1,221 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,259 تعداد خريدار: 2,087 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,259 حجم معامله: 19,216,642 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,202 جمع معامله: 23,462,069,995 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما