| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/10/29
تثبیت شده:11/10/1397 آخرين اطلاعات:29/10/1397   ساعت: 16:55
آخرين قيمت 2,207 درصد تغییر: 8 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,245 تعداد خريدار: 3,058 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,245 حجم معامله: 34,650,028 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,150 جمع معامله: 76,465,615,596 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما