| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بیمه سرمد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/01
تثبیت شده:01/12/1397 آخرين اطلاعات:01/12/1397   ساعت: 17:38
آخرين قيمت 1,567 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,599 تعداد خريدار: 97 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,599 حجم معامله: 698,102 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,521 جمع معامله: 1,094,001,716 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما