| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ساختمان اصفهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/01
تثبیت شده:01/12/1397 آخرين اطلاعات:01/12/1397   ساعت: 17:38
آخرين قيمت 3,639 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,747 تعداد خريدار: 149 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,747 حجم معامله: 404,051 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,265 جمع معامله: 1,470,456,043 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما