| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سولیران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:20
آخرين قيمت 25,192 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 26,295 تعداد خريدار: 697 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 26,295 حجم معامله: 643,569 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 24,910 جمع معامله: 16,213,047,695 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما