| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
علف کش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 51,219 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 53,887 تعداد خريدار: 417 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 53,887 حجم معامله: 214,161 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 49,100 جمع معامله: 10,969,115,474 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما