| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان باقران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 17:45
آخرين قيمت 10,629 درصد تغییر: (9) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,500 تعداد خريدار: 1,811 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,500 حجم معامله: 6,239,107 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,484 جمع معامله: 66,315,122,093 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما