| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان باقران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/01
تثبیت شده:01/12/1397 آخرين اطلاعات:01/12/1397   ساعت: 17:38
آخرين قيمت 1,130 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,219 تعداد خريدار: 101 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,219 حجم معامله: 759,049 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,121 جمع معامله: 857,586,729 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما