| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.آرين توسكا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/02
تثبیت شده:01/05/1398 آخرين اطلاعات:02/05/1398   ساعت: 11:05
آخرين قيمت 6,559 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,750 تعداد خريدار: 791 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,750 حجم معامله: 2,439,487 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,100 جمع معامله: 15,999,656,998 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما