| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.آرين توسكا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 5,874 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,180 تعداد خريدار: 267 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,180 حجم معامله: 522,460 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,265 جمع معامله: 3,068,925,257 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما