| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نساجي بروجرد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:27/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 3,829 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,019 تعداد خريدار: 5 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,019 حجم معامله: 500 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,019 جمع معامله: 2,009,500 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
نساجي بروجرد - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (اصلاحيه) 08/08/1391
نساجي بروجرد - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
نساجي بروجرد- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
نساجي بروجرد- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
نساجي بروجرد- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 27/04/1391
نساجي بروجرد- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
نساجي بروجرد- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 06/04/1391
نساجي بروجرد- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/03/1391
نساجي بروجرد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 24/03/1391
نساجي بروجرد- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88796762-88797892-88782988-88794431
فاكس: 88783564
آدرس: خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونك ، نرسيده به خيابان ظفر ، خيابان فرزان غربي ، پلاك 65
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما