| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمي آبادان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:22/04/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 17:40
آخرين قيمت 1,446 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,475 تعداد خريدار: 2,672 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,475 حجم معامله: 30,719,163 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,414 جمع معامله: 44,413,553,595 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي آبادان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
پتروشيمي آبادان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 12/07/1391
پتروشيمي آبادان - پيش بيني درآمد هر سهم1391/12/30 عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (اصلاحيه) 04/07/1391
پتروشيمي آبادان - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 20/06/1391
پتروشيمي آبادان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 21/05/1391
پتروشيمي آبادان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
پتروشيمي آبادان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
پتروشيمي آبادان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 02/05/1391
پتروشيمي آبادان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
پتروشيمي آبادان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 21/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 3-22253010
فاكس: 22223529
آدرس: خ ميرداماد ، خ نفت شمالي ، شماره 6 ، كد پستي 19189، صندوق پستي 3377-15875
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما