| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي امين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 4,537 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,489 تعداد خريدار: 64 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,489 حجم معامله: 264,694 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,489 جمع معامله: 1,188,211,366 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروسازي امين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 10/08/1391
داروسازي امين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
داروسازي امين -پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 29/07/1391
داروسازي امين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
داروسازي امين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
داروسازي امين- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
داروسازي امين- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/2 16/03/1391
داروسازي امين- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
داروسازي امين- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
داروسازي امين- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر تهران : 4-22851353 * تلفنخانه و امور سهام : 2-80170-033532
فاكس: 22851416
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما